Ngày 14/07/2014, cứu DL thành công cho a. Nguyên( 0934…889). Loại thiết bị : HDD2.5 FUJITSU 320GB. Tình trạng: Không nhận ở cứng

Thu Huong Nguyễn

Ngày 14/07/2014, cứu DL thành công cho a. Nguyên( 0934…889). Loại thiết bị : HDD2.5 FUJITSU 320GB. Tình trạng: Không nhận ở cứng

20140714_180158

Ngày 14/07/2014, cứu DL thành công cho a. Nguyên( 0934…889). Loại thiết bị : HDD2.5 FUJITSU 320GB. Tình trạng: Không nhận ở cứng
Rate this post

Comments

comments