Ngày 14/07/2014, cứu DL thành công cho a.Tiến(0948…893). Loại thiết bị: HDD WD 2.5 500GB.Tình trạng: Ko truy cập được dữ liệu.

Thu Huong Nguyễn

Ngày 14/07/2014, cứu DL thành công cho a.Tiến(0948…893). Loại thiết bị: HDD WD 2.5 500GB.Tình trạng: Ko truy cập được dữ liệu.

20140714_180140

Comments

comments