Ngày 14/11/2014, cứu dữ liệu thành công ổ cứng của a. Định(0947654810). Loại thiết bị: Hitachi 2.5, dung lượng 250GB. Tình trạng: Bad. Dữ liệu được khôi phục sau 1 ngày.

Thu Huong Nguyễn

Ngày 14/11/2014, cứu dữ liệu thành công ổ cứng của a. Định(0947654810). Loại thiết bị: Hitachi 2.5, dung lượng 250GB. Tình trạng: Bad. Dữ liệu được khôi phục sau 1 ngày.

IMG_1336

Comments

comments