Ngày 14/11/2104, cứu dữ liệu thành công ổ cứng của a. Lợi(0913377599). Loại thiết bị: Hitachi 2.5 dung lượng 120GB. Lỗi quay nhưng không nhận. Dữ liệu được khôi phục sau 1 ngày.

Thu Huong Nguyễn

Ngày 14/11/2104, cứu dữ liệu thành công ổ cứng của a. Lợi(0913377599). Loại thiết bị: Hitachi 2.5 dung lượng 120GB. Lỗi quay nhưng không nhận. Dữ liệu được khôi phục sau 1 ngày.

IMG_1327

Ngày 14/11/2104, cứu dữ liệu thành công ổ cứng của a. Lợi(0913377599). Loại thiết bị: Hitachi 2.5 dung lượng 120GB. Lỗi quay nhưng không nhận. Dữ liệu được khôi phục sau 1 ngày.
Rate this post

Comments

comments