Ngày 14/1/2014 Cứu lại dữ liệu cho A Thắng DT 0972168763 HDD samsung HD161GJ Lỗi đầu đọc, anh ở Bắc Giang xuống và yêu cầu làm luôn chờ lấy ngay. Cuumaytinh trả lại dữ liệu cho anh sau 4 tiếng làm việc

Thu Huong Nguyễn

Comments

comments