Ngày 14/1/2014 Cứu lại dữ liệu cho A Thắng DT 0982981xxx HDD Toshiba 1TB Laptop, đánh rơi lỗi đầu đọc. Dữ liệu quan trọng và cần gấp do vậy anh yêu cầu làm trong ngày. Sau 2h đồng hồ dữ liệu quan trọng của anh đã được phục hồi

Thu Huong Nguyễn
Ngày 14/1/2014 Cứu lại dữ liệu cho A Thắng DT 0982981xxx HDD Toshiba 1TB Laptop, đánh rơi lỗi đầu đọc. Dữ liệu quan trọng và cần gấp do vậy anh yêu cầu làm trong ngày. Sau 2h đồng hồ dữ liệu quan trọng của anh đã được phục hồi
Rate this post

Comments

comments