Ngày 1/4/2015, cứu dữ liệu thành công cho a.Phúc(0932341168). Loại thiết bị: Toshiba 500GB. Tình trạng: Lỗi cơ.

Thu Huong Nguyễn

Ngày 1/4/2015, cứu dữ liệu thành công cho a.Phúc(0932341168). Loại thiết bị: Toshiba 500GB. Tình trạng: Lỗi cơ.

a.Phúc

Ngày 1/4/2015, cứu dữ liệu thành công cho a.Phúc(0932341168). Loại thiết bị: Toshiba 500GB. Tình trạng: Lỗi cơ.
Rate this post

Comments

comments