Ngày 14/2/2014 Cứu lại dữ liệu HDD 1TB model: WD10EARS, Ổ bad và làm lấy ngay sau 2 tiếng

Thu Huong Nguyễn
Ngày 14/2/2014 Cứu lại dữ liệu HDD 1TB model: WD10EARS, Ổ bad và làm lấy ngay sau 2 tiếng
Rate this post

Comments

comments