Ngày 14/4/2015, cứu dữ liệu thành công cho a. Đô(0946664025). Loại thiết bị: ổ cứng western, dung lượng 1TB. Tình trạng: Hỏng cơ.

Thu Huong Nguyễn

Ngày 14/4/2015, cứu dữ liệu thành công cho a. Đô(0946664025). Loại thiết bị: ổ cứng western, dung lượng 1TB. Tình trạng: Hỏng cơ.

a đô

Comments

comments