Ngày 14/4/2015, cứu dữ liệu thành công cho a. Nhân(01668293193). Loại thiết bị: ổ cứng Fujitsu, dung lượng 160GB. Tình trạng: Không nhận.

Thu Huong Nguyễn

Ngày 14/4/2015, cứu dữ liệu thành công cho a. Nhân(01668293193). Loại thiết bị: ổ cứng Fujitsu, dung lượng 160GB. Tình trạng: Không nhận. Khách hàng nhận lại dữ liệu trong ngày.

a nhân

Ngày 14/4/2015, cứu dữ liệu thành công cho a. Nhân(01668293193). Loại thiết bị: ổ cứng Fujitsu, dung lượng 160GB. Tình trạng: Không nhận.
Rate this post

Comments

comments