Ngày 14/5/2015 phục hồi dữ liệu thành công cho anh Cường (0902354789).Loại thiết bị: WD 10EAVS .Tình trạng : bad

Thu Huong Nguyễn

Ngày 7/5/2015 anh Cường mang tới trung tâm 1 ổ cứng WD 1TB với tình trạng không nhận với yêu cầu phục hồi dữ liệu.Qua kiểm tra xác định ổ cứng trên bị bad  và tiến hành sử lý.Sau 3 ngày xử lý đã phục hồi dữ liệu ổ cứng WD bad cho anh Quang Anh và bàn giao dữ liệu ngày 14/5

IMG_0329[1]

Ngày 14/5/2015 phục hồi dữ liệu thành công cho anh Cường (0902354789).Loại thiết bị: WD 10EAVS .Tình trạng : bad
Rate this post

Comments

comments