Ngày 14/5/2015 phục hồi dữ liệu thành công cho chị Ninh (0928248784).Loại thiết bị: máy laptop HP .Tình trạng : xóa nhầm dữ liệu

Thu Huong Nguyễn

Ngày 13/5/2015 chị Ninh mang tới trung tâm 1 máy laptop HP với tình trạng xóa nhầm dữ liệu và yêu cầu phục hồi dữ liệu.Trung tâm đã tiếp nhận và tiến hành sử lý.Sau 1 ngày xử lý đã phục hồi dữ liệu máy laptop xóa nhầm dữ liệu cho chị Ninh và bàn giao dữ liệu ngày 14/5

IMG_0327[1]

Comments

comments