Ngày 15/01/2015, cứu dữ liệu thành công cho a. Hà( 0904896019). Loại thiết bị: WD 500GB. Tình trạng: Bad.

Thu Huong Nguyễn

Ngày 15/01/2015, cứu dữ liệu thành công cho a. Hà( 0904896019). Loại thiết bị: WD 500GB. Tình trạng: Bad.

a hà

Comments

comments