Ngày 15/07/2014, cứu DL thành công cho a. Âu( 0946…468). Loại thiết bị: HDD 3.5 Sam Sung 250GB. Tình trạng: Bad sector.

Thu Huong Nguyễn

Ngày 15/07/2014, cứu DL thành công cho a. Âu( 0946…468). Loại thiết bị: HDD 3.5 Sam Sung 250GB. Tình trạng: Bad sector.

20140714_180213

Ngày 15/07/2014, cứu DL thành công cho a. Âu( 0946…468). Loại thiết bị: HDD 3.5 Sam Sung 250GB. Tình trạng: Bad sector.
Rate this post

Comments

comments