Ngày 15/07/2014, cứu Dl thành công cho c. Thủy( 0912..992)_ Trung tâm Y Tế Dự Phòng Bắc Cạn. Loại Thiết bị: HDD Box Transcend. Tình trạng: Lỗi cơ.

Thu Huong Nguyễn

Ngày 15/07/2014, cứu Dl thành công cho c. Thủy( 0912..992)_ Trung tâm Y Tế Dự Phòng Bắc Cạn. Loại Thiết bị: HDD Box Transcend. Tình trạng: Lỗi cơ.

20140712_174137

Comments

comments