Ngày 15/09/2014, cứu DL thành công cho A. Huy (0984 37 37 84). Loại thiết bị: Laptop VAIO 320GB. Tình trạng: Ghộp ổ

Thu Huong Nguyễn

WP_20140913_001

Comments

comments