Ngày 15/09/2014, cứu DL thành công cho A. Thành (0974 954 407). Loại thiết bị: HDD Seagate 160GB. Tình trạng: Cài win nhầm ổ D

Thu Huong Nguyễn

WP_20140913_002

Ngày 15/09/2014, cứu DL thành công cho A. Thành (0974 954 407). Loại thiết bị: HDD Seagate 160GB. Tình trạng: Cài win nhầm ổ D
Rate this post

Comments

comments