Ngày 15/11/2014, cứu DL thành công cho a. Tân(0912877881). Loại thiết bị: Seagate 3.5, dung lượng: 160GB. Tình trạng: Bad, ko truy suất dữ liệu. Dữ liệu được khôi phục sau 1 ngày.

Thu Huong Nguyễn

Ngày 15/11/2014, cứu DL thành công cho a. Tân(0912877881). Loại thiết bị: Seagate 3.5, dung lượng: 160GB. Tình trạng: Bad, ko truy suất dữ liệu. Dữ liệu được khôi phục sau 111 ngày 1 ngayg

A Tân

Comments

comments