Ngày 15/11/2014, cứu dữ liệu thành công cho a. Tùng( 0982286618). Loại thiết bị: WD 160GB. Tình trạng: Lỗi cơ.

Thu Huong Nguyễn

Ngày 15/11/2014, cứu dữ liệu thành công cho a. Tùng( 0982286618). Loại thiết bị: WD 160GB. Tình trạng: Lỗi cơ.

A. Tùng

Ngày 15/11/2014, cứu dữ liệu thành công cho a. Tùng( 0982286618). Loại thiết bị: WD 160GB. Tình trạng: Lỗi cơ.
Rate this post

Comments

comments