Ngày 15/1/2014 Cùng với sự giúp đỡ của chuyên gia từ Nga Cuumaytinh cứu lại và trả dữ liệu cho A Hiếu DT 0982997680. HDD 160G 7200.11 lỗi 0mb( ca này đặc biệt khó)

Thu Huong Nguyễn

Comments

comments