Ngày 15/1/2014 Cứu lại dữ liệu cho A Hòa DT (khách hàng là cty máy tính xin ẩn số dt) HDD 80G samsung model HD0842N lỗi mạch và lỗi đầu đọc

Thu Huong Nguyễn
Ngày 15/1/2014 Cứu lại dữ liệu cho A Hòa DT (khách hàng là cty máy tính xin ẩn số dt) HDD 80G samsung model HD0842N lỗi mạch và lỗi đầu đọc
Rate this post

Comments

comments