Ngày 15/12/2014, cứu dữ liệu thành công cho a. Cương(0904895953). Loại thiết bị: WD 1TB. Tình trạng: Lỗi đầu đọc.

Thu Huong Nguyễn

Ngày 15/12/2014, cứu dữ liệu thành công cho a. Cương(0904895953). Loại thiết bị: WD 1TB. Tình trạng: Lỗi đầu đọc.

a.Cương

Comments

comments