Ngày 15/12/2014 cứu dữ liệu thành công cho a. Hân ( ko cho sdt). Loại thiết bị: Toshiba 500Gb. Tình trạng: Lỗi cơ.

Thu Huong Nguyễn

Ngày 15/12/2014 cứu dữ liệu thành công cho a. Hân ( ko cho sdt). Loại thiết bị: Toshiba 500Gb. Tình trạng: Lỗi cơ.

A.Hân1

Comments

comments