Ngày 15/6/2015, cứu dữ liệu thành công cho a. Tuấn( 0912696409). Loại thiết bị: ổ cứng seagate dung lượng 320GB. Tình trạng: Lỗi cơ.

Thu Huong Nguyễn

Ngày 15/6/2015, cứu dữ liệu thành công cho a. Tuấn( 0912696409). Loại thiết bị: ổ cứng seagate dung lượng 320GB. Tình trạng: Lỗi cơ.

A Tuấn

Ngày 15/6/2015, cứu dữ liệu thành công cho a. Tuấn( 0912696409). Loại thiết bị: ổ cứng seagate dung lượng 320GB. Tình trạng: Lỗi cơ.
Rate this post

Comments

comments