Ngày 15/6/2015, phục hồi dữ liệu thành công cho chị Tuyền(090218955). Loại thiết bị: ổ cứng western, dung lượng 250GB. Tình trạng: Mất dữ liệu ổ E.

Thu Huong Nguyễn

Ngày 15/6/2015, phục hồi dữ liệu thành công cho chị Tuyền(090218955). Loại thiết bị: ổ cứng western, dung lượng 250GB. Tình trạng: Mất dữ liệu ổ E.

Chị Tuyền

Comments

comments