Ngày 16/01/2015, cứu dữ liệu thành công cho a. Thành( 01272057205). Loại thiết bị: Seagate 250GB. Tình trạng: Lỗi BSY.

Thu Huong Nguyễn

Ngày 16/01/2015, cứu dữ liệu thành công cho a. Thành( 01272057205). Loại thiết bị: Seagate 250GB. Tình trạng: Lỗi BSY.

A.Thanhf

Ngày 16/01/2015, cứu dữ liệu thành công cho a. Thành( 01272057205). Loại thiết bị: Seagate 250GB. Tình trạng: Lỗi BSY.
Rate this post

Comments

comments