Ngày 16/03/2015, cứu dữ liệu thành công cho Chị Hương (0913 237 307). Loại thiết bị: Boox transcend 500GB. Tình trạng: Lỗi đầu đọc

Cường Mạnh

11075744_748032515310439_505804820_n

Comments

comments