Ngày 16/07/2014, cứu DL thành công cho công ty TNHH SUNGWOO VINA( 01697775178). Loại thiết bị HDD 3.5 SamSung. Tình trạng: Lỗi cơ, lỗi ko truy suất ổ E.

Thu Huong Nguyễn

Ngày 16/07/2014, cứu DL thành công cho công ty TNHH SUNGWOO VINA( 01697775178). Loại thiết bị HDD 3.5 SamSung. Tình trạng: Lỗi cơ, lỗi ko truy suất ổ E.

20140714_180207

Comments

comments