Ngày 16/07/2014, cứu DL thành công cho a. Cường( 0989 336 455). Loại thiết bị HDD 3.5 Maxtor 40GB. Tình trạng: Bó cơ.

Thu Huong Nguyễn

Ngày 16/07/2014, cứu DL thành công cho a. Cường( 0989 336 455). Loại thiết bị HDD 3.5 Maxtor 40GB. Tình trạng: Bó cơ.

Comments

comments