Ngày 16/09/2014, cứu DL thành công cho chị Nga(01639822889). Loại thiết bị: Điện thoại SamSung. Tình trạng: Mất DL.

Thu Huong Nguyễn

Ngày 16/09/2014, cứu DL thành công cho chị Nga(01639822889). Loại thiết bị: Điện thoại SamSung. Tình trạng: Mất DL.

ĐT

Comments

comments