Ngày 16/09/2014, cứu DL thành công cho chị Vân(0988…666). Loại thiết bị: Hitachi 500GB. Tình trạng: Bad

Thu Huong Nguyễn

Ngày 16/09/2014, cứu DL thành công cho chị Vân(0988…666). Loại thiết bị: Hitachi 500GB. Tình trạng: Bad

HDD2

Ngày 16/09/2014, cứu DL thành công cho chị Vân(0988…666). Loại thiết bị: Hitachi 500GB. Tình trạng: Bad
Rate this post

Comments

comments