Ngày 16/10/2014, cứu DL thành công cho C.Phượng (0904 82 7887 ). Loại thiết bị: Seagate 250GB . Tình trạng: Lỗi Cơ

Thu Huong Nguyễn

C phong

Ngày 16/10/2014, cứu DL thành công cho C.Phượng (0904 82 7887 ). Loại thiết bị: Seagate 250GB . Tình trạng: Lỗi Cơ
Rate this post

Comments

comments