Ngày 16/1/2014 Cứu lại dữ liệu cho a Bảo DT 0904331xxx HDD SAS IBM 146G Mất raid

Hiệu Khuất Quang
Ngày 16/1/2014 Cứu lại dữ liệu cho a Bảo DT 0904331xxx HDD SAS IBM 146G Mất raid
Rate this post

Comments

comments