Ngày 16/12/2014, cứu dữ liệu thành công cho a. Toàn( 0989360568). Loại thiết bị: Samsung 250GB. Tình trạng: không nhận.

Thu Huong Nguyễn

Ngày 16/12/2014, cứu dữ liệu thành công cho a. Toàn( 0989360568). Loại thiết bị: Samsung 250GB. Tình trạng: không nhận.

A. Toàn

Comments

comments