Ngày 1/6/2015, cứu dữ liệu thành công cho a. Chung( 0904456388). Loại thiết bị: ổ cứng Samsung, dung lượng 80GB. Tình trạng: Bad sector.

Thu Huong Nguyễn

Ngày 1/6/2015, cứu dữ liệu thành công cho a. Chung( 0904456388). Loại thiết bị: ổ cứng Samsung, dung lượng 80GB. Tình trạng: Bad sector.

A Chung

Ngày 1/6/2015, cứu dữ liệu thành công cho a. Chung( 0904456388). Loại thiết bị: ổ cứng Samsung, dung lượng 80GB. Tình trạng: Bad sector.
Rate this post

Comments

comments