Ngày 1/6/2015, cứu dữ liệu thành công cho a. Phong( 0983274507). Loại thiết bị: ổ cứng Toshiba, dung lượng 1 TB. Tình trạng: Bad.

Thu Huong Nguyễn

Ngày 1/6/2015, cứu dữ liệu thành công cho a. Phong( 0983274507). Loại thiết bị: ổ cứng Toshiba, dung lượng 1 TB. Tình trạng: Bad.

A Phong

Comments

comments