Ngày 16/4/2015, cứu dữ liệu thành công cho anh An (0975766166). Loại thiết bị: ổ cứng western, dung lượng 320GB. Tình trạng: đầu đọc số 1 kém.

Thu Huong Nguyễn

Ngày 14.4.2015 anh An Mang tới trung tâm chúng tôi 1 ổ cứng western 320GB laptop và đc biết tình trạng máy của anh An ko nhận ổ cứng.Qua kiểm tra chúng tôi kết luận ổ cứng này bị lỗi 1 trong số 2 đầu đọc và thông báo cho anh An.Vi dữ liệu trong ổ cứng quan trọng nên anh đã yêu cầu trung tâm phục hồi dữ liệu. sau 2 ngày xử lý chúng tôi đã phục hồi dữ liệu thành công cho anh.

A an

Comments

comments