Ngày 16/5/2015 phục hồi dữ liệu thành công cho anh Chuẩn (0962012172).Loại thiết bị: WD10JPVT.Tình trạng : Ghost gộp phân vùng

Thu Huong Nguyễn

Ngày 16/5/2015 anh Chuẩn mang tới trung tâm máy tính của mình với tình trạng recover lại máy laptop và gộp các phân vùng thành 1 phân vùng.Trung tâm đã tiếm nhận và tiến hành xử lý sau 3 giờ đã phục hồi dữ liệu recover gộp ổ thành công cho anh Chuẩn và bàn giao vào dữ liệu trong ngày 16/5

IMG_0337[1]

Comments

comments