Ngày 16/5/2015 phục hồi dữ liệu thành công cho bạn Mỹ (01233130666).Loại thiết bị: seagate ST9500325AS .Tình trạng : Ghost đè mất dữ liệu.

Thu Huong Nguyễn

Ngày 15/5/2015 bạn Mỹ mang tới trung tâm máy laptop của mình với tình trạng mất dữ liệu do Ghost nhầm.Trung tâm đã tiếp nhận và tiến hành xử lý.Sau 5 giờ sử lý đã phục hồi dữ liệu Ghost đè mất dữ liệu cho bạn Mỹ.Đã bàn giao dữ liệu cho bạn Mỹ ngày16/5/2015

IMG_0335[1]

Comments

comments