Ngày 18-4 Cứu dữ liệu thành công cho Cửa hàng MT Quang Toàn 0987375017 . ĐC:QL1A – TT Bình Dương – Phú Mỹ – Bình Đình.Sam Sung320 Model:HD32HJ S/N: S17AJ90Z623544.Lỗi cơ

Cường Mạnh

Comments

comments