Ngày 17/01/2014, cứu dữ liệu thành công cho a. Hưng( 09798288). Loại thiết bị: WD 750GB. Tình trạng: Lỗi đầu đọc.

Thu Huong Nguyễn

Ngày 17/01/2014, cứu dữ liệu thành công cho a. Hưng( 09798288). Loại thiết bị: WD 750GB. Tình trạng: Lỗi đầu đọc.Hưng

 

Comments

comments