Ngày 17/01/2015, cứu dữ liệu thành công cho chị Đức(0943972165). Loại thiết bị: Seagate 80GB. Tình trạng: không nhận.

Thu Huong Nguyễn

Ngày 17/01/2015, cứu dữ liệu thành công cho chị Đức(0943972165). Loại thiết bị: Seagate 80GB. Tình trạng: không nhận.

Đức 161

Comments

comments