Ngày 17/08/2015, cứu dữ liệu thành công cho a. Hoành (0903264698). Loại thiết bị: ổ cứng seagate 250GB. Tình trạng: Lỗi đầu đọc.

Cường Mạnh

Ngày 17/08/2015, cứu dữ liệu thành công cho a. Hoành (0903264698). Loại thiết bị: ổ cứng seagate 250GB. Tình trạng: Lỗi đầu đọc.

Seagate250

Ngày 17/08/2015, cứu dữ liệu thành công cho a. Hoành (0903264698). Loại thiết bị: ổ cứng seagate 250GB. Tình trạng: Lỗi đầu đọc.
Rate this post

Comments

comments