Ngày 27/08/2015, phục hồi thành công dữ liệu cho chị Huyền (0915896111). Loại thiết bị: ổ cứng samsung 160GB. Tình trạng: Hỏng đầu đọc.

Cường Mạnh

Ngày 27/08/2015, phục hồi thành công dữ liệu cho chị Huyền (0915896111). Loại thiết bị: ổ cứng samsung 160GB. Tình trạng: Hỏng đầu đọc.

CH1

 

Ngày 27/08/2015, phục hồi thành công dữ liệu cho chị Huyền (0915896111). Loại thiết bị: ổ cứng samsung 160GB. Tình trạng: Hỏng đầu đọc.
Rate this post

Comments

comments