Ngày 17/09/2014, cứu DL thành công cho a. Thêm( 0964…969). Loại thiết bị: HDD SamSung 160GB. Tình trạng: không nhận.

Thu Huong Nguyễn

Ngày 17/09/2014, cứu DL thành công cho a. Thêm( 0964…969). Loại thiết bị: HDD SamSung 160GB. Tình trạng: không nhận.

HDD THem

Comments

comments