Ngày 17/10/2014, cứu DL thành công cho A Chiến (0906.116.992). Loại thiết bị: Toshiba 250GB . Tình trạng: Không nhận

Thu Huong Nguyễn

WP_20141018_010

Ngày 17/10/2014, cứu DL thành công cho A Chiến (0906.116.992). Loại thiết bị: Toshiba 250GB . Tình trạng: Không nhận
Rate this post

Comments

comments