Ngày 17/11/2014, cứu dữ liệu thành công cho a. Thành( 09798500508). Loại thiết bị: Seagate 500GB. Tình trạng: Lỗi cơ. Dữ liệu được xử lý trong 1 ngày.

Thu Huong Nguyễn

Ngày 17/11/2014, cứu dữ liệu thành công cho a. Thành( 09798500508). Loại thiết bị: Seagate 500GB. Tình trạng: Lỗi cơ. Dữ liệu được xử lý trong 1 ngày.

IMG_1328

Ngày 17/11/2014, cứu dữ liệu thành công cho a. Thành( 09798500508). Loại thiết bị: Seagate 500GB. Tình trạng: Lỗi cơ. Dữ liệu được xử lý trong 1 ngày.
Rate this post

Comments

comments