Ngày 17/12/2014, cứu dữ liệu thành công cho a. Duy( 09877656XX). Loại thiết bị: Samsung 3.5″ dung lượng 80GB. Tình trạng: Hỏng đầu đọc. Dữ liệu được khôi phục sau 1 ngày.

Thu Huong Nguyễn

Ngày 17/12/2014, cứu dữ liệu thành công cho a. Duy( 09877656XX). Loại thiết bị: Samsung 3.5″ dung lượng 80GB. Tình trạng: Hỏng đầu đọc. Dữ liệu được khôi phục sau 1 ngày.

A duy

Comments

comments