Ngày 17/12/2014, cứu dữ liệu thành công cho Loại thiết bị: Seagate 3.5″ dung lượng 80GB. Tình trạng: Lỗi cơ. Dữ liệu được bàn giao sau 1 ngày.

Thu Huong Nguyễn

Ngày 17/12/2014, cứu dữ liệu thành công cho Loại thiết bị: Seagate 3.5″ dung lượng 80GB. Tình trạng: Lỗi cơ. Dữ liệu được bàn giao sau 1 ngày.

A Lộc

Comments

comments