Ngày 1/7/2015, khôi phục dữ liệu thành công cho a. Kiên (0986759857). Loại thiết bị: ổ cứng Western 320GB. Tình trạng: Bad sector.

Thu Huong Nguyễn

Ngày 1/7/2015, khôi phục dữ liệu thành công cho a. Kiên (0986759857). Loại thiết bị: ổ cứng Western 320GB. Tình trạng: Bad sector.

AKieen

Comments

comments